Světci k nám hovoří...


blah. Frank Lippi

Francus Lippi

11. prosince, připomínka
Postavení:poustevník OCarm
Úmrtí:1292

ŽIVOTOPIS

Narodil se do vznešené rodiny v Grotti u Sieny v Itálii. V mládí nastoupil cestu za vojenskou kariérou. Zalíbil se mu pohodlný život a svého postavení využíval k nevázanému hýření. Tak lehkomyslně prožil většinu života.

Vypráví se, že po dobytí Sartiano u Orvietan z Božího zásahu přestal vidět. Raněn slepotou učinil slib, že vykoná pouť do Compostely a že začne nový život, v němž bude konat pokání. Na pouti do Santiaga de Compostela obdržel více milostí než očekával a také proto věrně dodržel slib.

Putoval pak s vděčností i do Říma, navštívil hrob sv. Mikuláše v Bari a Loretu. Po návratu do Sieny byl osloven kázáním dominikána Ambrože Sansedoni (kterého martyrologium připomíná jako blah. 20.3.). Jeho slova se dotkla Frankova srdce natolik, že po pět let žil v malé cele po způsobu poustevníků konaje velké pokání.

Poté složil řeholní slib a stal se karmelitánským bratrem. V samotě své cely v blízkosti mariánské kaple prý prožíval pokušení i vidění Pána Ježíše, jeho Matky a strážného anděla. Po asketickém životě zemřel 11. 12. 1292 v Sieně. Část jeho ostatků byla později přenesena do karmelitánského kláštera v Cremoně, kam byly uloženy i ostatky Františka ze Sieny, který zemřel v roce 1328, což vedlo k některým pozdějším nejasnostem a nedorozuměním, protože jméno Francus ze Sieny bylo mnohdy čteno jako František.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Damasus Pp. (384); Victoricus et Fuscianus (asi s. III.); Sabinus, ep. Placentin (po skončení IV. století); Daniel, stylita Cpoli (493); David, monachus (1179); Francus Lippi (1292); Hugolinus Magalotti (1373); Hieronymus Ranuzzi (asi 1466); Martinus Lumbreras Peralta et Melchior Sánchez Pérez (1632); Arthurus Bell (1643); Maria a Columna Villalonga Villalba (1936); Maria a Mirabilibus Iesu Pidal y Chico de Guzmán (1974)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.