Světci k nám hovoří...


blah. Jeroným Ranuzzi

Hieronymus Ranuzzi

11. prosince, připomínka
Postavení:kněz OSM
Úmrtí:asi 1466

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi roku 1410 v Sant'Angelo in Vado v provincii Pesaro v Itálii. Velmi mladý vstoupil zde do kláštera Služebníků Panny Marie nazývaných servité. Tento řád založil se svými druhy Alexej Falconieri (pam. 17. 2.). Z kláštera, kde složil řeholní sliby, byl poslán na studia filozofie a teologie do Boloně. Získal titul bakaláře, přijal kněžské svěcení a vrátil se do kláštera v rodném městě.

Traduje se o něm, že pro hluboký duchovní život a charisma rady byl vyhledávaným rádcem, žil asketicky a po určitou dobu žil v poustevně poblíž cesty do Mounted, v místech mariánské svatyně zvané Madona Pagnignò.

Po jeho smrti byly zaznamenány zázraky a jeho tělo nepodlehlo rozkladu. Neporušené bylo později uloženo do hlavního oltáře chrámu Santa Maria dei Servi.

Úctu k němu, jako blahoslavenému, potvrdil 1. 4. 1775 papež Pius VI.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Damasus Pp. (384); Victoricus et Fuscianus (asi s. III.); Sabinus, ep. Placentin (po skončení IV. století); Daniel, stylita Cpoli (493); David, monachus (1179); Francus Lippi (1292); Hugolinus Magalotti (1373); Hieronymus Ranuzzi (asi 1466); Martinus Lumbreras Peralta et Melchior Sánchez Pérez (1632); Arthurus Bell (1643); Maria a Columna Villalonga Villalba (1936); Maria a Mirabilibus Iesu Pidal y Chico de Guzmán (1974)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.