Světci k nám hovoří...


sv. Ariston

Ariston, m. in Portu Romano

13. prosince, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:asi s. IV.

ŽIVOTOPIS

Jeho jméno dnes připomíná martyrologium s uvedením, že podstoupil mučednictví v Porto Romano (dnes letiště Fiumicino), ve vzdálenosti 32 km od centra Říma. Svatý Ariston se vyskytuje v seznamech starořímských mučedníků. Dále na něj zřejmě odkazuje zmínka poutníka ze Salcburku, který v VII. století navštívil jemu zasvěcený kostel, a také zmínka o daru Řehoře Velikého klášteru sv. Aristona. Nic více, co by se týkalo osoby tohoto mučedníka a jeho smrti není známo.Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Lucia, virgo et m. (asi 304-305); Ariston, m. in Portu Romano (asi s. IV.); Antiochus, m. in Sardinia (asi s. IV.); Eustratius, Auxentius, Eugenius, Mardarius et Orestes (asi s. IV.); Iudocus (asi 669); Autbertus, ep. Cameracen (asi 670); Othilia, abbatissa (asi na konci VII. století); Ioannes (Franciscus) Marinoni (1562); Antonius Grassi (1671); Maria Magdalena della Passione (1921); Petrus Cho Hwa-sŏ et V socii: Petr Yi Myŏng-sŏ, Petrus Yi Myŏng-sŏ, Bartholomæus Chŏng Mun-ho, Petrus Sŏn Sŏn-ji, Iosephus Petrus Han Chae-kwon et Petrus Chŏng Won-ji (1866)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.