Světci k nám hovoří...


sv. Antioch

Antiochus, m. in Sardinia

13. prosince, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:asi s. IV.

ŽIVOTOPIS

Jedná se opět o mučedníka, o němž nemáme dostatek spolehlivých zpráv. Podle martyrologia byl umučen na Sardinii asi ve 4. století. Důraz na slovo „asi“ zde může souviset s podáním v knize „Passio“ z roku 1621, v níž je jeho umučení uvedeno v době císaře Hadriána (117-38). Za jeho vlády byl k nuceným pracím v dolech na Sardinii odsouzen větší počet křesťanů.

Antioch byl údajně lékařem, který vedle léčení přiváděl pacienty k víře a za soudního jednání proti křesťanům prohlásil, že je také křesťanem. Proto prý byl podroben různému mučení, které ho mělo přimět k zapření víry. Jelikož v pevné víře vytrval, následovalo odsouzení k deportaci na ostrov Sulcis (dnes San Antioco), patřící k Sardinii a vzdálený od ní jen pár kilometrů. Podle jedné verze zde žil po způsobu poustevníků v modlitbě a pokání až do smrti, další verze však hovoří o tom, že zde musel po zbytek života vykonávat nucené práce v dolech. Jeho umučení v dolech více odpovídá zařazení v martyrologiu mezi mučedníky.

Ostatky Antiocha byly objeveny v roce 1615 a uloženy do relikviáře v Cagliari. První projevy úcty k tomuto mučedníkovi byly zaznamenány ve 4. století a výrazně rozšířeny ve 12. století. Jako patron je uctíván zvláště v Iglesias a Ozieri na Sardinii.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Lucia, virgo et m. (asi 304-305); Ariston, m. in Portu Romano (asi s. IV.); Antiochus, m. in Sardinia (asi s. IV.); Eustratius, Auxentius, Eugenius, Mardarius et Orestes (asi s. IV.); Iudocus (asi 669); Autbertus, ep. Cameracen (asi 670); Othilia, abbatissa (asi na konci VII. století); Ioannes (Franciscus) Marinoni (1562); Antonius Grassi (1671); Maria Magdalena della Passione (1921); Petrus Cho Hwa-sŏ et V socii: Petr Yi Myŏng-sŏ, Petrus Yi Myŏng-sŏ, Bartholomæus Chŏng Mun-ho, Petrus Sŏn Sŏn-ji, Iosephus Petrus Han Chae-kwon et Petrus Chŏng Won-ji (1866)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.