Světci k nám hovoří...


sv. Eustracius, Auxencius, Evžen, Mardárius a Orestes

Eustratius, Auxentius, Eugenius, Mardarius et Orestes

13. prosince, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:asi s. IV.

ŽIVOTOPIS

Římské martyrologium z r. 2001 nám jen stručně připomíná těchto pět mučedníků z Arménie. O nich se více rozepisuje Římské martyrologium z r. 1938, které připomíná legendu o jejich mučednictví za Diokleciánovy a Maximiány vlády, kdy prý hrozilo odtržení Velké Arménie a Kappadocie od římské říše. Dioklecián do této oblasti údajně poslal jako správce provincie Agrikolu a k ochraně hranic Lisiáše s nařízením odstranit zároveň z této oblasti křesťanství.

Zde připomínaná skupina mučedníků se prý skládala ze vznešené osobnosti, jednoho kněze, služebníka, ženatého občana a vojáka.

Eustracius pocházel z Arauraka v Arménii (dnešní Akçalı Köyü v Siran v Turecku). Údajně byl buď představeným města, které se už nenachází na mapě, nebo měl významné postavení v armádě. V jeho službách byl třetí z mučedníků – Evžen. Eustracius svůj křesťanský postoj a víru netajil, a proto byl asi na pokyn Lisiáše zajat a mučen. Násilím mu byly od vojáků nazuty boty s hřebíky a dva dny byl v nich hnán k svému rodnému městu. Vedle muk, působených železnými botami, byl bit a nakonec upálen.

Kněz Auxencius byl po nějakou dobu vězněn a potom po hrubém ponižování se zbavením oděvu byl podle legendy z rozsudku Lisiáše zavěšen na řetězech, bičován jako otrok a do ran mu byla sypána sůl a lita octová voda. Ani to ho nedonutilo k ochotě místo pravému Bohu vzdát poctu modlám a byla mu pak rozseknuta hlava.

Evžen upevněn ve víře svědectvím, která zažil, vyznal Krista a za svá slova byl na cestě k Nikopole ubit, když mu údajně předtím byl vytržen jazyk a odťaty ruce.

Mardárius je označován za přítele Eustracia. Byl ženatým laikem z téhož města a rovněž neváhal vyznat svoji víru. Prohlásil se za křesťana a Kristova služebníka. Proto mu byly na nohou v oblasti kotníků udělány otvory, jimiž vykonavatelé krutého rozsudku protáhli řetěz, na němž ho pověsili hlavou dolů a pálili ohněm.

Orestes byl vojákem, který prý konvertoval zásluhou Eustracia a na hrudi nosil kříž. Kvůli tomu skončil pozemský život mučednickou smrtí na rozpáleném roštu.

Ostatky těchto mučedníků byly později převezeny do Říma a uloženy v kostele sv. Apolináře.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Lucia, virgo et m. (asi 304-305); Ariston, m. in Portu Romano (asi s. IV.); Antiochus, m. in Sardinia (asi s. IV.); Eustratius, Auxentius, Eugenius, Mardarius et Orestes (asi s. IV.); Iudocus (asi 669); Autbertus, ep. Cameracen (asi 670); Othilia, abbatissa (asi na konci VII. století); Ioannes (Franciscus) Marinoni (1562); Antonius Grassi (1671); Maria Magdalena della Passione (1921); Petrus Cho Hwa-sŏ et V socii: Petr Yi Myŏng-sŏ, Petrus Yi Myŏng-sŏ, Bartholomæus Chŏng Mun-ho, Petrus Sŏn Sŏn-ji, Iosephus Petrus Han Chae-kwon et Petrus Chŏng Won-ji (1866)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.