Světci k nám hovoří...


sv. Autbert

Autbertus, ep. Cameracen

13. prosince, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 670
Patron:pekařů, cukrářů
Atributy:biskup, chléb

ŽIVOTOPIS

Narodil se na konci 6. století na území dnešní Francie. Traduje se, že byl od dětství přitahován ke službě Bohu a v mládí vstoupil do kláštera v Luxeuil, založeném údajně Kolumbánem (s pam. 23. 11.) v roce 590. Z opatství v Luxeuil byl povolán na biskupský stolec v Cambrai a spravoval i diecézi Arrasu. Udává se, že byl biskupem od 21. 3. 633. Jeho působení je také spojováno s královským dvorem a týká se prý i Vlámska.

Je známo, že Autbert měl dobrý vztah s franckým králem Dagobertem I. († 639), který ho obdivoval. Také se mu svěřoval a měl zájem o jeho rady. Autbert byl pro své ctnosti a díla všeobecně oblíben. Podílel se také na zakládání klášterů a pomáhal sociálně slabým. Vzhledem k jeho zobrazování je zde připomenuta souvislost s legendou, podle které zval nejchudší ke svému stolu a v období hladu pro ně pekl chléb. K dopravě hladovějícím mu sloužil osel se dvěma koši na bocích. To vedlo rovněž k Autbertově zařazení mezi patrony pekařů a cukrářů. O jeho životě a zázracích psal biskup Fulbert (pam. 10. 4.).

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Lucia, virgo et m. (asi 304-305); Ariston, m. in Portu Romano (asi s. IV.); Antiochus, m. in Sardinia (asi s. IV.); Eustratius, Auxentius, Eugenius, Mardarius et Orestes (asi s. IV.); Iudocus (asi 669); Autbertus, ep. Cameracen (asi 670); Othilia, abbatissa (asi na konci VII. století); Ioannes (Franciscus) Marinoni (1562); Antonius Grassi (1671); Maria Magdalena della Passione (1921); Petrus Cho Hwa-sŏ et V socii: Petr Yi Myŏng-sŏ, Petrus Yi Myŏng-sŏ, Bartholomæus Chŏng Mun-ho, Petrus Sŏn Sŏn-ji, Iosephus Petrus Han Chae-kwon et Petrus Chŏng Won-ji (1866)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.