Světci k nám hovoří...


sv. Heron, Ateus, Isidor a Dioskor

Heron, Ateus, Isidorus et Dioscoro

14. prosince, připomínka
Postavení:mučedníci (chlapci)
Úmrtí:250

ŽIVOTOPIS

Hrdinné činy těchto mladých mučedníků z Alexandrie v Egyptě zaznamenal sv. Eusebius. Bylo jim 10 až 15 let, když během pro-následování křesťanů za císaře Décia položili pro věrnost Kristu své životy.

Heron byl nejmladší, narodil se asi roku 240 a jeho spolumučedníkům bylo kolem 12 let. Soudce, aby zlomil jejich odhodlanost zůstat pevní ve víře, nařídil jejich mučení a poté tři mladší hochy upálit za živa. Nejstaršího Dioskora, jemuž bylo údajně 15 let, nařídil nemilosrdně bičovat. Zranění utrpěná tímto bičováním byla nakonec neslučitelná se životem a i Dioskor dosáhl koruny vítězství.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes a Cruce, presb. et doctor Eccl. (1591); Heron, Ateus, Isidorus et Dioscoro (250); Thyrsus, Leucius, sv. Callinicus et socii (asi 250); Drosis (s. III./IV. ); Ares, Promus et Elias (308/309); Pompeius, ep. Papien (s. IV.); Nicasius, ep. Remen (407); Agnellus, abbas (asi 596); Venantius Fortunatus (po roce 600); Folcuinus (855); Bonaventura Bonaccorsi (asi 1315); Nimatullacius al-Hardini(Iosephus Kassab), presbiter (1808-1858); Francisca Schervier (1876); Protasius (Antonius) Cubello Minguell (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.