Světci k nám hovoří...


sv. Tyrsus, Leucius, Kalinik a druhové

Thyrsus, Leucius, sv. Callinicus et socii

14. prosince, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:asi 250

ŽIVOTOPIS

Jedná se o další skupinu mučedníků z doby císaře Décia, kteří raději podstoupili muka se ztrátou pozemského života, než aby zapřeli Boha. Ke třem známým jsou připojeni další nejmenovaní, kteří byli kolem roku 250 pro svou víru různým způsobem umučeni na území Apolonie – Bithynie, které bylo římskou provincií, rozkládající se na severovýchodě Malé Asie (území dnešního Turecka). U jmenovaných je připomínána jejich velká trpělivost při týrání zdivočelými katy. Leucius pro protest proti pronásledování byl údajně sťat. U někoho šlo o drcení pod těžkými kameny a na pohanském služebníku, který přijal víru mučených křesťanů, bylo prý použito i rozřezávání v těsné dřevěné schránce a on přijal křest krví.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes a Cruce, presb. et doctor Eccl. (1591); Heron, Ateus, Isidorus et Dioscoro (250); Thyrsus, Leucius, sv. Callinicus et socii (asi 250); Drosis (s. III./IV. ); Ares, Promus et Elias (308/309); Pompeius, ep. Papien (s. IV.); Nicasius, ep. Remen (407); Agnellus, abbas (asi 596); Venantius Fortunatus (po roce 600); Folcuinus (855); Bonaventura Bonaccorsi (asi 1315); Nimatullacius al-Hardini(Iosephus Kassab), presbiter (1808-1858); Francisca Schervier (1876); Protasius (Antonius) Cubello Minguell (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.