Světci k nám hovoří...


sv. Ares, Promus a Eliáš

Ares, Promus et Elias

14. prosince, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:308/309

ŽIVOTOPIS

Třetí skupinu dnes připomínaných mučedníků tvoří tři jmenovaní egyptští křesťané, kteří se vydali z Egypta do Kilíkie, aby poskytovali pomoc vyznavačům Krista trpícím při pronásledování od císaře Maximina II. V Caesareji však byli zatčeni a týráni včetně oslepení na pravé oko a zmrzačení nohou krutým odstraněním čéšky. Na příkaz místodržícího Firmiliána byli pak odvezeni do Aškelonu v Palestině, kde Ares dokonal své mučednictví upálením na hranici a Promus s Eliášem byli sťati.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes a Cruce, presb. et doctor Eccl. (1591); Heron, Ateus, Isidorus et Dioscoro (250); Thyrsus, Leucius, sv. Callinicus et socii (asi 250); Drosis (s. III./IV. ); Ares, Promus et Elias (308/309); Pompeius, ep. Papien (s. IV.); Nicasius, ep. Remen (407); Agnellus, abbas (asi 596); Venantius Fortunatus (po roce 600); Folcuinus (855); Bonaventura Bonaccorsi (asi 1315); Nimatullacius al-Hardini(Iosephus Kassab), presbiter (1808-1858); Francisca Schervier (1876); Protasius (Antonius) Cubello Minguell (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.