Světci k nám hovoří...


sv. Nikázius

Nicasius, ep. Remen

14. prosince, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:407
Patron:Remeše; vzýván při očním onemocnění
Atributy:biskup s useknutou hlavou v ruce, meč

ŽIVOTOPIS

V roce 400 se Nikázius stal biskupem v Remeši v tehdejší Galii Belgické (dnes území Francie). V místě dnešní katedrály dal postavit kostel Panny Marie. V roce 407, při vpádu Vandalů byl zabit i se svou sestrou Eutropií, která se jako panna zasvětila Kristu, jáhnem Florentinem a lektorem Jukundem. Nikáziovi byla mečem sťata hlava ve vchodu do chrámu. Legenda hovoří o tom, že po dekapitaci ještě ušel několik kroků.

Jeho ostatky byly přeneseny do jemu zasvěcené katedrály v roce 893, kdy byla dostavěna. Nikázova hlava byla uložena do kláštera Saint-Vaast (sv. Vedasta) u Arrasu a část z ostatků se dostala do Tournai ve Flandrech.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes a Cruce, presb. et doctor Eccl. (1591); Heron, Ateus, Isidorus et Dioscoro (250); Thyrsus, Leucius, sv. Callinicus et socii (asi 250); Drosis (s. III./IV. ); Ares, Promus et Elias (308/309); Pompeius, ep. Papien (s. IV.); Nicasius, ep. Remen (407); Agnellus, abbas (asi 596); Venantius Fortunatus (po roce 600); Folcuinus (855); Bonaventura Bonaccorsi (asi 1315); Nimatullacius al-Hardini(Iosephus Kassab), presbiter (1808-1858); Francisca Schervier (1876); Protasius (Antonius) Cubello Minguell (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.