Světci k nám hovoří...


sv. Folkuin

Folcuinus

14. prosince, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:855

ŽIVOTOPIS

Narodil se ve Francii, údajně jako nemanželský syn Jerome a vnuk Karla Martela. V roce 817 se stal biskupem v Thérouanne v severní Francii. Bývá zmiňován jeho vztah k Ludvíku I. Pobožnému a rovněž Folkuinova pomoc k návratu krále na trůn. Folkuin se též přičinil o Ludvíkovo smíření se syny v roce 839. Byl „přítel lidu“ nejen podle výkladu jména, ale i pro zmiňované charitativní úsilí. Účastnil se také několika synod a jeho účast byla zaznamenána na 6. a 7. Pařížské radě. Zemřel 14. 12. 855 ve své diecézi v obci Esquelbecq při vizitační návštěvě a byl pohřben u Saint Omer. Jeho ostatky byly později přeneseny do opatství St. Bertin.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes a Cruce, presb. et doctor Eccl. (1591); Heron, Ateus, Isidorus et Dioscoro (250); Thyrsus, Leucius, sv. Callinicus et socii (asi 250); Drosis (s. III./IV. ); Ares, Promus et Elias (308/309); Pompeius, ep. Papien (s. IV.); Nicasius, ep. Remen (407); Agnellus, abbas (asi 596); Venantius Fortunatus (po roce 600); Folcuinus (855); Bonaventura Bonaccorsi (asi 1315); Nimatullacius al-Hardini(Iosephus Kassab), presbiter (1808-1858); Francisca Schervier (1876); Protasius (Antonius) Cubello Minguell (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.