Světci k nám hovoří...


sv. Milburga

Milburga

23. února, připomínka
Postavení:abatyše
Úmrtí:asi 722

ŽIVOTOPIS

Byla dcerou mercijského krále v Anglii. Před světskými radovánkami dávala přednost tichu s Bohem a pouze pro něj chtěla žít. Vstoupila do wenlošského kláštera a jejím duchovním vůdcem byl arcibiskup Teodor.

Legendární vyprávění uvádí více zázraků, které ji provázely. Před dotěrností královského prince se uchránila přebroděním potoka, který se vzápětí stal hlubokým a princi zabránil v pronásledování. Za největší zázrak je uváděno vzkříšení syna jedné vdovy. Prý také poručila divokým husám, aby se už nepásly na klášterním pozemku, a ty ji poslechly. Vedle daru zázraků se vyznačovala velkou pokorou.

Byla vzornou abatyší, které velmi záleželo na tom, aby spolusestry prožívaly pokoj a zachovávaly čistotu srdce. V tom viděla základ zbožnosti a předpoklad rozvoje dalších ctností.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Polycarpus (asi 155); Sirenus seu Sinerus (ca. 307); Milburga (asi 722); Willigisus (1011); Ioannes Messor (asi 1127); Raphaela Ybarra de Vilallonga (1900); Nicolaus Tabouillot (1795); Iosephina (Iuditta Adelheidis); Vannini (1911); Ludovicus Mzyk (1942); Vincentius Frelichowski (1945)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.