Světci k nám hovoří...


svaté mučednice z Afriky

martyres in Africa virgines sub Hunnerico

16. prosince, připomínka
Postavení:panny a mučednice
Úmrtí:asi 480
Atributy:palmové listy, oheň, železné desky

ŽIVOTOPIS

Tato vzpomínka se týká mnoha svatých panen, které byly umučeny v Africe přibližně roku 480 za vandalského pronásledování Hunerichem (477-484). Ten byl nejstarším synem krále Geisericha, jehož smrt je zaznamenána r. 477. V únoru 484 vydal edikt, kterým byla katolíkům zakázána náboženská činnost, a od 1. 6. toho roku bylo údajně dovoleno vyznávat pouze ariánské náboženství.

Africké mučednice připomínané dnešního dne statečně vydržely mučení rozžhavenými kovovými deskami a svůj život odevzdaly Bohu jako projev lásky a víry. Tak zvítězily.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Adalheidis, imperatrix (999); Aggæus, propheta (po roce 520 př. Kr); martyres in Africa virgines sub Hunnerico (asi 480); Beanus, eremita (století neznámé); Everardus, comes Foriulien (867); Ado (875); Macarius de Collesano, monachus (1005); Sebastianus Maggi (1496); Maria ab Angelis (Marianna); Fontanella (1717); Clemens Marchisio (1903); Honoratus de Biala Podlaska (Florentius); Kazminsky (1916); Philippus Siphong Onphitak (1940); Ioannes Wauthier, Iosephus Tien et XV. socii (1967)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.