Světci k nám hovoří...


sv. Bean

Beanus, eremita

16. prosince, připomínka
Postavení:poustevník
Úmrtí:století neznámé

ŽIVOTOPIS

K tomuto světci nám martyrologium říká pouze to, že žil jako poustevník v Irsku.

Ostatní údaje o něm se různí. Je zde i rozmanitost forem jmen, pod kterými je uváděn: Beano, Beanus, Beoán, Beoc z Lough Derg Dabeoc, Dabheog, Davog, Davoc, Dobheóg, Mobeoc, Mobheog, Moboac, Mo Bheóc, Mo Bhióc. Všechna tato jména se vyskytují u dnešní památky tohoto poustevníka a není ani shoda při uvádění jeho dalšího povolání. Stejně tak je nejednoznačný historický původ. Legendy udávají, že žil v období mezi čtvrtým až jedenáctým stoletím. Nejistota století, v němž zemřel, není u žádného druhého světce tak veliká. Je asi samozřejmé, že nelze vyloučit, že v příbězích jemu přisuzovaných se vždy nejedná o tutéž osobu. Zařazení tohoto světce do martyrologia však bylo opodstatněné a dnes nás může upozorňovat, že pro místo v Božím království není důležité, co je o nás známo druhým lidem, ale jak nás vidí Bůh.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Adalheidis, imperatrix (999); Aggæus, propheta (po roce 520 př. Kr); martyres in Africa virgines sub Hunnerico (asi 480); Beanus, eremita (století neznámé); Everardus, comes Foriulien (867); Ado (875); Macarius de Collesano, monachus (1005); Sebastianus Maggi (1496); Maria ab Angelis (Marianna); Fontanella (1717); Clemens Marchisio (1903); Honoratus de Biala Podlaska (Florentius); Kazminsky (1916); Philippus Siphong Onphitak (1940); Ioannes Wauthier, Iosephus Tien et XV. socii (1967)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.