Světci k nám hovoří...


sv. Ado

Ado

16. prosince, připomínka
Postavení:biskup OSB
Úmrtí:875

ŽIVOTOPIS

Narodil se údajně kolem roku 800 v Sens v Burgundsku ve Francii do šlechtické rodiny. V benediktinském opatství ve Ferriéres-en-Gatinais získal vzdělání a stal se mnichem. Odešel pak do Prüm vzdáleném asi 60 km severně od Trevíru. Podílel se tam na zřízení klášterní školy. Se souhlasem opata potom odešel do Říma, kde zůstal dva roky. Odtud šel do Ravenny, kde našel starou kopii římského martyrologia a vrátil se do vlasti. Po nějakou dobu prý žil v Lyonu. Někde se píše, že v roce 853 se stal biskupem ve Vienne. V roce 858 publikoval své zpracování martyrologia (seznamu světců) a roku 859 byl ve Vienne jmenován arcibiskupem. Od papeže Mikuláše I. obdržel pallium. Byl obdivován zřejmě i v souvislosti s jeho oponování králi Lotharovi II., který se snažil rozvést se se svojí zákonitou manželkou Theutbergou. Arcibiskup Ado zemřel ve Vienne roku 875.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Adalheidis, imperatrix (999); Aggæus, propheta (po roce 520 př. Kr); martyres in Africa virgines sub Hunnerico (asi 480); Beanus, eremita (století neznámé); Everardus, comes Foriulien (867); Ado (875); Macarius de Collesano, monachus (1005); Sebastianus Maggi (1496); Maria ab Angelis (Marianna); Fontanella (1717); Clemens Marchisio (1903); Honoratus de Biala Podlaska (Florentius); Kazminsky (1916); Philippus Siphong Onphitak (1940); Ioannes Wauthier, Iosephus Tien et XV. socii (1967)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.