Světci k nám hovoří...


sv. Makarius z Collesano

Macarius de Collesano, monachus

16. prosince, připomínka
Postavení:mnich OSB
Úmrtí:1005
Patron:Oliveto Citra

ŽIVOTOPIS

Pocházel ze zbožné rodiny v Collesano na Sicílii za doby arabské nadvlády. Z této rodiny se pro intenzivnější duchovní život postupně rozhodly čtyři osoby. Makarius odešel do Lucania (dnes Basilicata v provincii Potenza). Zde na svazích Merkur a Latiniano působil v klášterech, které vedl s obdivuhodnou obezřetností. Vynikal pokorou, asketickým životem a moudrostí.Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Adalheidis, imperatrix (999); Aggæus, propheta (po roce 520 př. Kr); martyres in Africa virgines sub Hunnerico (asi 480); Beanus, eremita (století neznámé); Everardus, comes Foriulien (867); Ado (875); Macarius de Collesano, monachus (1005); Sebastianus Maggi (1496); Maria ab Angelis (Marianna); Fontanella (1717); Clemens Marchisio (1903); Honoratus de Biala Podlaska (Florentius); Kazminsky (1916); Philippus Siphong Onphitak (1940); Ioannes Wauthier, Iosephus Tien et XV. socii (1967)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.