Světci k nám hovoří...


blah. Šebestián Maggi

Sebastianus Maggi

16. prosince, připomínka
Postavení:řeholník OP
Úmrtí:1496

ŽIVOTOPIS

Narodil se v roce 1414 v Brescii v regionu Lombardie v severní Itálii do šlechtické rodiny. V patnácti letech vstoupil do dominikánského kláštera v Brescii, kde přijal řeholní jméno Šebestián. Po noviciátu studoval v Padově. Na studiích teologie dosáhl magisterského titulu a od vysvěcení působil jako kněz kazatelského řádu. Uvádí se, že přednášel ve Veroně, Padově, Brescii, Bologni a Piacenze. Postupně řídil více klášterů a jako představený vyžadoval dodržování pravidel řeholního života, náboženskou horlivost a čistotu života. Sám byl příkladem druhým, vynikal asketickým životem, obezřetností a velkou láskou. Vůči spolubratrům, kteří přiznávali své chyby, byl velmi shovívavý, někdy až do té míry, že jejich provinění bral na sebe.

Byl uznán za jednoho z největších dominikánských kazatelů té doby. Velmi mnoho lidí přivedl k cestě kajícnosti a vzájemnému smíření. Dvakrát byl jmenován generálním vikářem provincie Lombardie (v letech 1480-83 a 1495-96) a v té době se hodně soustředil na reformování klášterů v Mantově, Brixenu a v Bologni.

Při cestě do jednoho z klášterů v Janově onemocněl a zemřel v klášteře Santa Maria di Castello. Blahořečený byl 15. 4. 1760 papežem Klementem XIII.

Je udáváno, že tělo blah. Šebestiána bylo v roce 1963 shledáno neporušené.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Adalheidis, imperatrix (999); Aggæus, propheta (po roce 520 př. Kr); martyres in Africa virgines sub Hunnerico (asi 480); Beanus, eremita (století neznámé); Everardus, comes Foriulien (867); Ado (875); Macarius de Collesano, monachus (1005); Sebastianus Maggi (1496); Maria ab Angelis (Marianna); Fontanella (1717); Clemens Marchisio (1903); Honoratus de Biala Podlaska (Florentius); Kazminsky (1916); Philippus Siphong Onphitak (1940); Ioannes Wauthier, Iosephus Tien et XV. socii (1967)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.