Světci k nám hovoří...


sv. Viligis z Mohuče

Willigisus

23. února, připomínka
Postavení:arcibiskup
Úmrtí:1011
Atributy:Bible, biskup, kolo

ŽIVOTOPIS

Narodil se v Schőningenu v Brunšvicku v Dolním Sasku. Jeho otec byl kolářem. Viligis se na doporučení míšeňského biskupa Volkholda stal v roce 971 kancléřem Otty II. a o 4 roky později byl jmenován mohučským arcibiskupem. Sloužil také Ottovi III. a v roce 996 uváděl prvního německého papeže Řehoře V. do jeho úřadu v Římě. Také korunoval Jindřicha II. a jeho manželku Kunhutu za císařský pár. Zasloužil se o šíření křesťanství ve Šlesvicku-Holštýnsku a v jižní Skandinávii. Podílel se na založení bamberského biskupství a na vybudování několika velkých chrámů (sv. Štěpána, sv. Martina a sv. Viktora). Stále pamatoval také na chudé, každý den třiceti chudým poskytoval jídlo. Ač prostého původu, patřil k nejvýznamnějším mužům na území dnešního Německa. Zemřel v Mohuči.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Polycarpus (asi 155); Sirenus seu Sinerus (ca. 307); Milburga (asi 722); Willigisus (1011); Ioannes Messor (asi 1127); Raphaela Ybarra de Vilallonga (1900); Nicolaus Tabouillot (1795); Iosephina (Iuditta Adelheidis); Vannini (1911); Ludovicus Mzyk (1942); Vincentius Frelichowski (1945)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.