Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Klement Marchisio

Clemens Marchisio

16. prosince, připomínka
Postavení:farář, zakladatel FSG
Úmrtí:1903

ŽIVOTOPIS

Narodil se 1. 3. 1833 v Racconigi v provincii Cuneo v Itálii. V rodině prostého obuvníka byl nejstarším z devíti dětí. Rodičům početné rodiny bylo obtížné splnit Klementovu touhu po vstupu do semináře. Všichni čekali, že půjde v otcových šlépějích. Díky pomoci kněze Jana Battisty Sacco však Klement dosáhl potřebného vzdělání a po studiu v diecézním semináři v Turíně přijal 20. 9. 1856 kněžské svěcení. Z rozhodnutí místního arcibiskupa potom ještě absolvoval dvouleté studium na škole, kde byl přednášejícím o. Josef Cafasso (pam. 23. 6.). Ten měl obzvláštní vliv na duchovní rozvoj Klementa Marchisia, který pod jeho vedením získával znalosti z morální a pastorační teologie. Učil ho také pastorační práci mezi chudými a vězni.

V červnu 1858 začínal Klement jako kaplan v Cambiano, kde působil asi dva roky a pak krátce ve Vigone. Ve 27 letech 18. 11. 1860 se stal farářem v Rivalbu u Turína, kde zůstal po zbytek života, celých 43 let.

Zpočátku prožíval mnoho těžkostí. Denně se proti nim vyzbrojoval při slavení mše svaté a při modlitbě růžence. Získával tak duše pro Boha.

Při styku s lidmi a v modlitbě vnímal současné potřeby doby. Pro vztah lásky k Ježíši a jeho Matce trávil v modlitbě mnoho hodin. Situaci dívek, které chtěly ve víru rizikových nabídek velkoměsta hledat v Turíně práci, pomáhal řešit poskytováním práce s potřebným zajištěním v Rivalbu u severovýchodního okraje Turína. Potřebnou péči o tyto dívky zprvu dojednal u salesiánských sester (VMI) a zařídil pro ně přádelnu s tkalcovskou dílnou. Po nějakém čase však řeholní sestry z tohoto ústavu morální a materiální péče byly odvolány. Otec Klement Marchisio byl v té době na pouti v Lurdech a po návratu a po domluvě s Mons. Vavřincem Gastaldi začal se zakládáním kongregace Dcer sv. Josefa. Nejprve jako řeholní institut (Instituto delle Figlie di San Giuseppe - FSG).

Na volbu další pracovní náplně sester institutu mělo vliv Klementovo setkání s praktikami, které se týkaly přípravy potřeb pro mši svatou. Viděl ďáblovy intriky proti eucharistickému kultu a zjistil, že jsou někde kněžím dodávány hostie z pochybných směsí a mešní víno z jiného druhu ovoce než hroznů. Ke konsekraci je však potřebná hostie z pravé mouky a víno musí být připraveno z hroznů. Mnoho kněží bylo prý oklamáno. Klement proto rozhodl, že v budoucí kongregaci Dcery sv. Josefa z Rivalba půjde především o výrobu hostií a mešního vína s opravdovou láskou ke Kristu. Náplň sester bude zaměřena na jejich posvěcení v hlubokém vztahu k Ježíši adorovanému, obětovanému, milovanému a následovanému. Jejich prací se stala příprava potřeb pro mši svatou ve speciálních dílnách. Touto činností získávaly sestry prostředky na udržování dívčího domova i vlastní existence.

Klement Marchisio svým sestrám stále připomínal nutnost zachovávání chudoby, prostoty a hluboké lásky k Ježíši v Eucharistii. Zemřel v Rivalbu ve věku 70 let.

Janem Pavlem II. byl blahořečený 30. 9. 1984.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Adalheidis, imperatrix (999); Aggæus, propheta (po roce 520 př. Kr); martyres in Africa virgines sub Hunnerico (asi 480); Beanus, eremita (století neznámé); Everardus, comes Foriulien (867); Ado (875); Macarius de Collesano, monachus (1005); Sebastianus Maggi (1496); Maria ab Angelis (Marianna); Fontanella (1717); Clemens Marchisio (1903); Honoratus de Biala Podlaska (Florentius); Kazminsky (1916); Philippus Siphong Onphitak (1940); Ioannes Wauthier, Iosephus Tien et XV. socii (1967)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.