Světci k nám hovoří...


blah. Marin

Marinus, abbas

15. prosince, připomínka
Postavení:opat
Úmrtí:1170

ŽIVOTOPIS

V klášteře Cava de 'Tirreni v Kampánii v jižní Itálii se Marin stal prostým mnichem. Dostal zde na starost oblečení spolubratrů, cennosti kláštera a úkoly archiváře. Vynikal ve ctnostech a brzy se projevily i jeho schopnosti vyjednávače.

Za nástupce opata Falka, který zemřel 6. 6. 1146, byl 9. 7. zvolen Marin. Následně se vydal pro papežské požehnání k Evženu III. do Říma. V květnu 1149 vyňal tento papež opatství Cava z podřízenosti biskupovi a podléhalo jen Svatému stolci, který byl jeho ochráncem. Marin je představován jako věrný přítel papežů i prostředník mezi nimi a králi Sicílie. Zvláště je připomínáno jeho dojednání míru v roce 1156 mezi Hadrianem IV. a králem Vilémem I.

Marin zemřel 15. 12. 1170 a byl pohřben v kostele kláštera. Jeho kult na stupni blahořečení byl potvrzen 16. 5. 1928 papežem Piem XI.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Valerianus, ep. Avensan (po r. 460); Maximinus, presb. (s. VI.); Marinus, abbas (1170); Maria Annuntiata Victoria Fornari (1617); Verginia Centurione Bracelli (1651); Maria Crucifixa De Rosa (1855); Ioannes Carolus Steeb (1856); Maria Iulia Ivanisevic, M. Krizina Iosepha Bojanc, M. Antonia Iosepha Fabjan, M. Bernarda Teresia Banja et M. Berchmana Carolina Anna Leidenix (1941); Ioannos Brenner (1957)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.