Světci k nám hovoří...


blah. Marie Anunciáta Viktorie Fornari

Maria Annuntiata Victoria Fornari

15. prosince, připomínka
Postavení:zakladatelka celestinek
Úmrtí:1617

ŽIVOTOPIS

Narodila se v roce 1562 v Janově v Itálii jako sedmé dítě Geronima a Barbary Veneroso. V 17 letech se v rodném městě na přání rodičů provdala za Angela Stratu. Radostně prožívala rodinný život. Měla šest dětí, ale před narozením posledního, po osmiletém manželství, ovdověla. V důsledku ztráty manžela a situace, v níž se ocitla, procházela velkou krizí až do doby, kdy při modlitbě před obrazem Matky Boží zaslechla ve svém nitru její hlas. Bylo to povzbuzení znějící jako slova: „Žij v radosti a ničeho se neboj! Postačí, když od nynějška budeš myslit jen na to, jak milovat Boha nade vše ostatní:“

Slova „Žij v radosti“ se jakoby stala jejím heslem. S novou vitalitou se věnovala nejen svým dětem, ale i těm, kterým nikdo nechtěl pomáhat. Zřekla se v první řadě drahých zbytečností, kterými byla dříve obklopena a zaměřila se na to, co jí bylo dáno poznávat jako skutečně potřebné. Vedle skvělé výchovy svých dětí např. živila chromého žebráka, přestože jím druzí pohrdali. Ve vyšší společnosti, k níž dříve patřila, se proto stala terčem posměchu.

Z dětí M. Viktorie Fornari se dvě dcery staly řeholnicemi (Vicentina Lomellini Centurion a Maria Tacchini Chiara) a o třech synech se udává, že jejich duchovní cesta vedla k františkánům. Marie Viktorie Fornari založila kontemplativní řeholní rodinu ke cti vtělení Božího Syna, nazývanou řád Zvěstování (Ordine supremo della Santissima Annunziata), označovanou také jako celestinky (od lat. coelum = nebe) nebo modré sestry pro modrý škapulíř a plášť na bílém hábitu s bílým cingulem. Ke schválení s řádovými stanovami na základě řehole sv. Augustina, vypracovanými jezuitou Bernardinem Zanonim, došlo 15. 3. 1604 od papeže Klementa VIII. Deset družek se zakladatelkou M. A. Viktorií Fornari, které měly řeholní jméno rovněž vytvořené přidáním „Maria Annunziata“ ke křestnímu, složilo 7. 9. 1605 slavné sliby.

Marie Viktorie Fornari byla představenou do roku 1612 a posledních pět let života dávala spolusestrám příklad poslušnosti a pokory jako prostá řeholnice.

V roce 1613 papež Pavel V. povolil stavbu dalších řeholních domů a jejich počet se za 18 let zvedl na 40, zvláště na území Francie a Belgie. Do Čech bylo sedm „modrých“ sester z Rottenbuchu u Bolzana povoláno hrabětem Šporkem v roce 1736. Přenechal jim hrad v Choustníkově Hradišti, odkud později přesídlily do Prahy na Nové Město, ale roku 1782 byl jejich řád Josefem II. zrušen.

Marie Viktorie Fornari byla blahořečená 21. 9. 1828 papežem Lvem XII.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Valerianus, ep. Avensan (po r. 460); Maximinus, presb. (s. VI.); Marinus, abbas (1170); Maria Annuntiata Victoria Fornari (1617); Verginia Centurione Bracelli (1651); Maria Crucifixa De Rosa (1855); Ioannes Carolus Steeb (1856); Maria Iulia Ivanisevic, M. Krizina Iosepha Bojanc, M. Antonia Iosepha Fabjan, M. Bernarda Teresia Banja et M. Berchmana Carolina Anna Leidenix (1941); Ioannos Brenner (1957)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.