Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Jan Karel Steeb

Ioannes Carolus Steeb

15. prosince, připomínka
Postavení:kněz,zakladatel L'Istituto Sorelle della Misericordia di Verona
Úmrtí:1856

ŽIVOTOPIS

Narodil se 18. 12. 1773 v Tübingenu v jihozápadní části Německa do luteránské rodiny obchodníka s vlnou a majitele hotelu. V rodném městě získal humanistické vzdělání a v 16 letech byl poslán studovat do Paříže. Revoluce jej v roce 1791 přinutila k návratu domů. Za pokračováním ve studiu jazyků a dalších znalostí pro oblast textilního podnikání odešel v dalším roce do Verony. Zde se seznámil s katolickou vírou prostřednictvím učitele italštiny o. Fontana a dalších kněží a přátel, jejichž život byl popřením toho, co se dovídal o katolicismu v Tübingenu. S úžasem četl díla francouzského kněze Bossueta a 14. 9. 1792 konvertoval ke katolické církvi.

Vystudoval teologii a 8. 9. 1796, v období napoleonského tažení, přijal ve Veroně kněžské svěcení. Po něm nastoupil v nemocnici službu mezi raněnými vojáky. Bylo užitečné, že ovládal tři jazyky. Pomáhal chudým a učil na různých školách. Jako učitel němčiny působil v biskupském semináři i v novém královském gymnáziu a později i jinde na školách. Uváděn je také jako profesor teologie.

Verona zažila morovou nákazu a od podzimu 1813 do července 1814 zde zejména mezi vojáky řádil tyfus. V dalších dvou letech nastal hladomor.

Od roku 1821 byl o. Jan Karel Steeb mimo jiné zpovědníkem Vincenty M. Luise Poloni (pam. 11. 11.), se kterou 2. 11. 1840 založil institut Milosrdných sester Verony (RSM) pro pomoc chudým a potřebným, s hlavním úkolem péče o nemocné.

V roce 1839 o. Karel Steeb zdědil část pozůstalosti po rodičích a díky tomu mohl v roce 1844 pořídit dům pro komunitu sester. Prvních 13 sester složilo 10. 9. 1848 věčné řeholní sliby. Zakladatel Karel Steeb, hodnocený jako skvělý duchovní rádce, obětavý kněz, který neztratil žádnou příležitost pomáhat mladým lidem v hledání duchovního ideálu, zemřel po boji s vyčerpáním a nemocemi ve věku 83 let. Blahořečený byl 6. 7. 1975 papežem Pavlem VI.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Valerianus, ep. Avensan (po r. 460); Maximinus, presb. (s. VI.); Marinus, abbas (1170); Maria Annuntiata Victoria Fornari (1617); Verginia Centurione Bracelli (1651); Maria Crucifixa De Rosa (1855); Ioannes Carolus Steeb (1856); Maria Iulia Ivanisevic, M. Krizina Iosepha Bojanc, M. Antonia Iosepha Fabjan, M. Bernarda Teresia Banja et M. Berchmana Carolina Anna Leidenix (1941); Ioannos Brenner (1957)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.