Světci k nám hovoří...


sv. Modest

Modestus, ep. Hierosolymitan

17. prosince, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:634

ŽIVOTOPIS

Narodil se v VI. století údajně v Sebasteia v Kappadokii nebo v Jeruzalémě. Dostalo se mu křesťanské výchovy a později v dospělosti byl prodán za otroka do Egypta. Díky tomu, že jeho pán přijal křesťanství, získal svobodu a odešel na horu Sinaj, kde vedl asketický život.

Později se stal opatem kláštera sv. Theodosia nedaleko Betléma v Palestině. Byl jím, když Shahrbaraz v čele perského vojska Hursava II. (Chosroes II.) po třítýdenním obléhání dobyl v roce 614 Jeruzalém. Peršané tehdy vyvražďovali křesťany a zapalovali jejich chrámy. Kristův kříž nalezený sv. Helenou (pam. 18. 8.) odnesli jako kořist a dostala ho králova manželka, o které se píše, že byla křesťankou. Tak se prý kříž dostal až do Ctesiphonu u řeky Tigris, asi 35 km JV od dnešního Bagdádu.

Modest byl povolán, aby jako biskup zastupoval po perské invazi patriarchu Jeruzaléma. Obnovoval kláštery i svatá místa zničená ohněm. Jeruzalémský patriarcha Zachariáš zemřel v exilu asi r. 618.

Po porážce Hursava II. císařem Herakliem, Modest v roce 629 dosáhl navrácení pravého Kristova kříže a v pokoji zemřel roku 634.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes de Matha (1213); Modestus, ep. Hierosolymitan (634); martyres Eleutheropoli, L milites (638); Iudicael (asi 650); Begga (693); Sturmius (779); Christophorus de Collesan, monachus (s. X.); Wiwina (1170); Manyanet y Vives Iosephus (1901); Matilde del Sagrado Corazon Tellez Robles (1902); Hyacinthus (Henricus); Cormier (1916)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.