Světci k nám hovoří...


sv. vojáci z Eleutheropole

martyres Eleutheropoli, L milites

17. prosince, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:638

ŽIVOTOPIS

Martyrologium připomíná těchto vojáků rovných padesát. Při uvádění jejich jmen se připomíná, že mnozí mají stejná jména. Jan se mezi nimi opakuje 10x, Jiří 7x, Pavel a Teodor 3x, jména Sergej, Štěpán a Zitas 2x. Z dalších se po jednom vyskytují Abramius, Cyriak, Filoxen, Fotin, Epifan, Evžen, Kajumas, Konon, Marin, Marmises, Muselius, Paulín, Teopempt a Tomáš.

Tito vojáci byli pro svoji víru v Krista zabiti od Saracénů, kteří obléhali palestinskou Gazu za císaře Herakleia.

POZNÁMKA

Uvedení jmen v latině:

Abramius, Caiumas, Conon, Cyriacus, Epiphanius, Eugenius, Georgius - septem, Ioannes - decem, Marinus, Marmises, Muselius, Paulinus, Paulus - tres, Philoxenus, Photinus, Sergius - duo, Stephanus - duo, Theodorus - sex, Theopemptus, Thomas, Zitas –duo.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes de Matha (1213); Modestus, ep. Hierosolymitan (634); martyres Eleutheropoli, L milites (638); Iudicael (asi 650); Begga (693); Sturmius (779); Christophorus de Collesan, monachus (s. X.); Wiwina (1170); Manyanet y Vives Iosephus (1901); Matilde del Sagrado Corazon Tellez Robles (1902); Hyacinthus (Henricus); Cormier (1916)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.