Světci k nám hovoří...


sv. Begga

Begga

17. prosince, připomínka
Postavení:vdova, zakladatelka kláštera, řeholnice
Úmrtí:693

ŽIVOTOPIS

Narodila se kolem roku 620 jako dcera Pipina I. z Landenu a Idubergy (Itty). Měla mladší sestru Gertrudu (pam. 17. 3.) a bratra Grimoalda. Provdala se kolem roku 639 za Ansegise, syna Arnulfa (pam. 18.7.). V Herstal se jim podle některých biografií narodily tři děti. Připomínán je hlavně syn Pipin II. ve spojení s panovnickou Karlovskou dynastií ze strany matky. Begga, po násilné smrti manžela, dala v r. 691-2 postavit chrám a ženský klášter v Andenne v Belgii. Zde základem řeholního řádu byla pravidla sv. Kolumbána (pam 23. 11.) a Benedikta (pam. 11. 7.). V Andenne pak podle martyrologia zemřela už v roce 693. Jinde jsou uváděna i pozdější data úmrtí.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes de Matha (1213); Modestus, ep. Hierosolymitan (634); martyres Eleutheropoli, L milites (638); Iudicael (asi 650); Begga (693); Sturmius (779); Christophorus de Collesan, monachus (s. X.); Wiwina (1170); Manyanet y Vives Iosephus (1901); Matilde del Sagrado Corazon Tellez Robles (1902); Hyacinthus (Henricus); Cormier (1916)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.