Světci k nám hovoří...


sv. Kryštof de Collesano

Christophorus de Collesan, monachus

17. prosince, připomínka
Postavení:mnich
Úmrtí:s. X.

ŽIVOTOPIS

Narodil se v Collesano v provincii Palermo na Sicílii, kde se později oženil s Kali. Měl rodinu, která vynikala křesťanskou vírou i úsilím o apoštolát. Na Sicílii v roce 941 nastal hlad, který mnohé obyvatele Collesana vyhnal do Kalábrie, zřejmě včetně Kryštofovy rodiny. Některé biografie hovoří o pozdějším odchodu - až v souvislosti s arabským útokem. Jakmile syny Sábu a Makária (pam. 16. 12.) vychoval, zatoužil Kryštof po asketickém životě řeckých mnichů, kteří žili v oblasti Merkuru (v Lukánii). Podobně se pro takový život rozhodli i jeho synové a manželka. Kryštof tam zbudoval kostel sv. Michaela s přilehlým klášterem, který se stal centrem mnišského života pro ty, kteří chtěli žít v komunitě. Jeho vedení svěřil synovi Sábovi a vydal se na pouť do Říma k hrobům apoštolů. Po návratu ještě postavil na území Latiniano (Laino) další klášter. Jeho žena Kali (Cale) vedla nedaleko klášter žen a zemřela brzy po Kryštofovi.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes de Matha (1213); Modestus, ep. Hierosolymitan (634); martyres Eleutheropoli, L milites (638); Iudicael (asi 650); Begga (693); Sturmius (779); Christophorus de Collesan, monachus (s. X.); Wiwina (1170); Manyanet y Vives Iosephus (1901); Matilde del Sagrado Corazon Tellez Robles (1902); Hyacinthus (Henricus); Cormier (1916)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.