Světci k nám hovoří...


sv. Jan Messor

Ioannes Messor

23. února, připomínka
Postavení:poustevník
Úmrtí:asi 1127

ŽIVOTOPIS

Rodiče pocházeli z Kalábrie. Otec byl při vpádu Saracenů zabit a matka odvlečena. Jan se narodil v mohamedánském zajetí. Matka jej vychovala v křesťanské víře a on později uprchl do Kalábrie, aby se tam připojil ke skupině poustevníků a vedl asketický život.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Polycarpus (asi 155); Sirenus seu Sinerus (ca. 307); Milburga (asi 722); Willigisus (1011); Ioannes Messor (asi 1127); Raphaela Ybarra de Vilallonga (1900); Nicolaus Tabouillot (1795); Iosephina (Iuditta Adelheidis); Vannini (1911); Ludovicus Mzyk (1942); Vincentius Frelichowski (1945)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.