Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Matylda od Nejsv. Srdce Tellez Robles

Matilde del Sagrado Corazon Tellez Robles

17. prosince, připomínka
Postavení:zakladatelka kongregace
Úmrtí:1902

ŽIVOTOPIS

Narodila se 30. 5. 1841 v Robledillo de la Vera v provincii Cáceres ve Španělsku jako druhá ze čtyř dětí Felixe Tellez Gómez a Basel Ruiz Robles. Když bylo Matyldě 10 let, rodina se kvůli otcovu zaměstnání přestěhovala do Béjar v Salamance, kde se Matylda vzdělávala v soukromé škole. Přestože otec advokát měl s Matyldou společenské plány a přál si ji provdat, ona raději setrvávala v tichu před svatostánkem a snila o úplné odevzdanosti Bohu. Nakonec se otec vzdal svých představ a nechal Matyldě volnost rozhodnout se podle touhy svého srdce. Ta se ve 23 letech stala představenou Asociace Dcer Panny Marie v Bejar. Dále se účastnila konferencí pod názvem sv. Vincence de Paul, stala se katechetkou a vedla i kurzy přípravy na křesťanské manželství. Mimo to pečovala o chudé a nemocné a udržovala přátelství s podobně duchovně zapálenými děvčaty.

Při jedné adoraci se v ní rozhořela touha založit novou řeholní kongregaci. Její rozhodnost byla tak velká, že o ní 4. 5. 1874 napsala papeži Piovi IX. Základy budoucího řeholního společenství položila na svátek sv. Josefa v roce 1875 se sedmi mladými dívkami z dcer P. Marie. V jejím domku, který pojmenovala „Nazaretský“, s ní ale začala žít jen Maria Briz. Způsob jejich života utvářela modlitba, pokora, chudoba a velká důvěra. Biskup z Plasencia Pedro Casas y Souto jejich řeholní společenství schválil 23. 4. 1876 jako základ pro kongregaci s názvem Nevěsty Ježíšovy a dcery Neposkvrněné. Obě ženy 20. 1. 1878 oblékly hábit a veřejně začaly aktivní činnost především výukou chudých dětí a péčí o nemocné a ubohé osoby. Po roce se přestěhovaly z Béjar do městečka Don Benito v provincii Badajoz, kde už ve větším počtu otevřely noviciát. Jako nová kongregace obdržely potvrzení na diecézní úrovni 19. 3. 1884 s názvem „Kongregace dcer Panny Marie, Matky církve“. Řeholní sliby první skupina sester složila 29. 6. téhož roku, zakladatelka Tellez Robles s řeholním jménem Matylda od Nejsv. Srdce.

Za epidemie cholery sestry této kongregace dnem i nocí sloužily nemocným a umírajícím. Pro jejich obětavost, ke které čerpaly sílu při adoraci, bylo na ně hleděno s všeobecným uznáním a úctou. Následoval rychlý rozvoj kongregace, který představoval další sirotčince a domovy s péčí o nemocné a chudé v různých částech Španělska. Matylda od Nejsv. Srdce zemřela v 61 letech s pověstí svatosti. Blahořečená byla 21. 3. 2004 papežem Janem Pavlem II.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes de Matha (1213); Modestus, ep. Hierosolymitan (634); martyres Eleutheropoli, L milites (638); Iudicael (asi 650); Begga (693); Sturmius (779); Christophorus de Collesan, monachus (s. X.); Wiwina (1170); Manyanet y Vives Iosephus (1901); Matilde del Sagrado Corazon Tellez Robles (1902); Hyacinthus (Henricus); Cormier (1916)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.