Světci k nám hovoří...


sv. Winebald

Winebaldus, abbas Heideheimen

18. prosince, připomínka
Postavení:opat
Patron:stavebních dělníků a snoubenců

ŽIVOTOPIS

Narodil se roku 701 ve Wessexu v Anglii jako syn krále Richarda (pam. 7. 2.) a jeho manželky Wuny, která byla sestrou Bonifáce (pam. 5. 6.). Měl o rok staršího bratra Vilibalda (pam. 7. 7.) a sestru Valburgu (pam. 25. 2.).

Otec Richard se s oběma syny v roce 720 vydal přes Galii do Itálie k hrobům apoštolů v Římě a měli v plánu pokračovat až do Jeruzaléma. Král Richard však na pouti onemocněl a zemřel v italském městě Lucce. Oba bratři po otcově pohřbu došli do Říma 12. 11. 720 a ubytovali se v jednom benediktinském klášteře, kde se pak rozhodli stát benediktinskými mnichy. V dalším roce chtěli pokračovat do Jeruzaléma, ale na jaře onemocněli tzv. vleklou zimnicí a Vilibald, snad pro Winebaldovo oslabení, odešel do Palestiny sám.

Winebald strávil sedm let v Římě, kde se zabýval studiem. Zde se prý v roce 722 setkal se svým strýcem Bonifácem, který byl pozván papežem Řehořem II., aby potom jako věrozvěst s biskupským svěcením působil v německých oblastech. Winebald se při tom zřejmě seznámil s jeho plány. Po odchodu z Říma šel nejprve do rodné Anglie, kde získal mezi svými blízkými další druhy pro misijní záměry v Německu. S nimi se prý znovu vydal do Říma, tam složil řeholní sliby a s ostatními pokračoval za Bonifácem, který mu udělil kněžské svěcení. Zde se setkáváme s údaji dvou letopočtů a to 732 a 738. V dalších letech Winebald s velkou horlivostí pracoval na šíření evangelia v Durynsku a Bavorsku. Je uváděno, že dále působil asi čtyři roky v Mohuči. S bratrem Vilibaldem, který byl biskupem v Eichstättu, následně založili dvojí klášter v Heidenheimu. Jeden pro muže, v němž se stal opatem Winebald a druhý pro ženy, v němž byla abatyší rodná sestra Valburga, která do Bavorska přišla v roce 748. Nejdříve byla bratrem uvedena do menšího kláštera poblíž Eichstättu.

Opat Winebald ve svém klášteře zemřel 18. 12. 761. Jeho tělo bylo v roce 777 vyzdviženo jeho bratrem Vilibaldem a shledáno zcela zachovalé.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Malachias, propheta (asi 1. pol. V. s. př. Kr.); Namphamo, Miggo, Sanames et Lucitas (století neznámé); Gatianus (s. III.); Flannanus (s. VII.); Winebaldus, abbas Heideheimen ; Nemesia (Iulia) Valle, virgo (1916); Maria Virgo et exspectatio Messiae

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.