Světci k nám hovoří...


sv. Řehoř

Gregorius, ep. Autissiodorem

19. prosince, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:s. VI.

ŽIVOTOPIS

O tomto světci zapsaném v martyrologiu jsou jen nepatrné informace. Stal se dvanáctým biskupem v Auxerre, které je historickým městem ve Francii. Nachází se asi 160 km JV od Paříže. Na biskupský stolec nastoupil po sv. Teodosiovi (pam. 17. 7.), který zemřel v roce 515. Biskup Řehoř zde údajně působil dvanáct a půl roku. Po smrti byl pohřben v kryptě sv. Germana.

Připomíná se, že v této diecézi bylo postupně 27 biskupů, kterým se dostalo úcty oltáře. Všeobecně se také připomíná, že jaké pastýře si modlitbami vyprosíme, takové můžeme mít. Je to výzvou k modlitbě za pastýře ve své vlasti, diecézi a farnosti.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Anastasius Pp I. (401); Urbanus Pp (1370); Gregorius, ep. Autissiodorem (s. VI.); Gulielmus de Fenolis (asi 1200); Maria Eva a Providentia Noiszewska et Maria Martha a Iesu Wolowska (1942)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.