Světci k nám hovoří...


sv. Liberál

Liberalis, m. Romæ

20. prosince, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:století neznámé

ŽIVOTOPIS

Traduje se, že žil ve třetím století a pocházel ze šlechtického rodu. Stal se v Římě křesťanem a z lásky ke Kristu se vzdal kariéry konzula. Kvůli životu z víry byl zatčen a odsouzen k trestu smrti. Martyrologium nás ujišťuje o jeho mučednictví, ale století má za nejisté.

Liberál byl pohřben na Via Salaria Antigua.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Dominicus, abbas Exilien. (1073); Zephyrinus Pp. (217/218); Liberalis, m. Romæ (století neznámé); Philogonius (324); Ursicinus, eremita (asi 620); Vincentius Romano (1831); Michael Piaszczyński (1940)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.