Světci k nám hovoří...


sv. Filogonius

Philogonius

20. prosince, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:324

ŽIVOTOPIS

Údajně se stal v Antiochii advokátem a byl ženatý. Jako křesťan vedl příkladný život a v roce 319 byl zvolen biskupem. Zdůrazňuje se, že byl jako advokát z Boží vůle povolán k tomu, aby při vedení antiochijské církve společně s biskupem Alexandrem horlivě hájil katolickou víru v božství Ježíše Krista v boji proti ariánskému bludu. Byl jedním ze tří významných Ariových protivníků. Je vzpomínán i ve chvalozpěvu sv. Jana Zlatoústého.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Dominicus, abbas Exilien. (1073); Zephyrinus Pp. (217/218); Liberalis, m. Romæ (století neznámé); Philogonius (324); Ursicinus, eremita (asi 620); Vincentius Romano (1831); Michael Piaszczyński (1940)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.