Světci k nám hovoří...


sv. Ursicin

Ursicinus, eremita

20. prosince, připomínka
Postavení:poustevník
Úmrtí:asi 620
Atributy:kniha, 3 lilie, medvěd

ŽIVOTOPIS

Životopisné údaje před příchodem Ursicina do kláštera v Luxeuil (dnes Luxeuil-les-Bains) ve Francii se liší a vychází z pouhých předpokladů. Podle legend pocházel z Irska. Jiné názory se kloní k původu z francké šlechty. Rozdíly se týkají i místa, kde se stal mnichem, zda v klášteře Bangor nebo až u Luxeuil. Zde se podle tradovaného podání připojil ke Kolumbánovi mladšímu a Gálovi. Tato skupina mnichů byla v roce 610 ze země vyhnána a zamířila do Švýcarska k pohoří Jura, které se nachází při hranici s Francií. Ve Švýcarsku pokračovali v hlásání evangelia, z počátku údajně poblíž Bielského jezera. Jejich učitel, Kolumbán st. (pam.23. 11.), se od nich odpojil asi už dříve, protože šel do Itálie. Ursicin podle některých nepotvrzených vyprávění založil v pohoří Jura klášter, který vedl jako opat a podle toho je někde i zobrazován.

Od svých druhů se odpojil asi v roce 615, aby vedl poustevnický život v izolované samotě. Uchýlil se do jedné jeskyně v blízkosti řeky Doubs. Později zde byla postavena kaple sv. Petra. Podle legendy zde žil ve společnosti medvěda, který mu pravidelně nosil byliny i s kořeny. Proto je medvěd jedním z jeho atributů.

Traduje se také, že k Ursicinovi pro pověst zázraků byli přitahováni učedníci, které on vedl a kteří začali s budováním kláštera, nejprve s pravidly podle Kolumbána a později s pravidly benediktinskými. Cílem bylo vytvoření základny pro misijní práci, tedy centra pro apoštolát. Podle starých nezaručených dokumentů tento klášter vybudoval jeho žák Wandregisel z Fontenelle (pam. 22. 7.) potom, co se s dalšími druhy sešel u Ursicinova hrobu. Ten se později nacházel v kryptě klášterního kostela. Archeologické nálezy potvrdily místo kláštera, který datovaly do 7. století. U kláštera vyrostlo město Saint-Ursanne a Ursicinus bývá označován za jeho zakladatele. K jeho údajné poustevně vede 190 schodů. V roce 1323 byly Ursicinovy ostatky přeneseny do kostela.

POZNÁMKA

U dnešního dne bývá připomínán ještě další Ursicin a to biskup Cahors působící i jako opat. Je zmiňovaný sv. Řehořem z Tours, ale poslední Martyrologium Romanum ho neuvádí.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Dominicus, abbas Exilien. (1073); Zephyrinus Pp. (217/218); Liberalis, m. Romæ (století neznámé); Philogonius (324); Ursicinus, eremita (asi 620); Vincentius Romano (1831); Michael Piaszczyński (1940)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.