Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Michael Piaszczyński

Michael Piaszczyński

20. prosince, připomínka
Postavení:kněz a mučedník
Úmrtí:1940

ŽIVOTOPIS

Narodil se 1. 11. 1885 v Łomżi na svátek Všech svatých. Jeho otcem byl Ferdinand Piaszczyňski a matkou Anna, rozená Zientarová. Po ukončení gymnazijních studií v Łomżi vstoupil v roce 1903 do kněžského semináře v Sejny. O pět let později odešel studovat na Katolickou akademii do Petrohradu. Tam byl v akademické kapli 13. 6. 1911 vysvěcen na kněze. V roce 1912, po krátké činnosti u sv. Magdalény v Mikaszówce, odešel do Fribourgu ve Švýcarsku pokračovat ve studiu filozofie. Zakončil je doktorátem v roce 1914, tedy na začátku první světové války. Odešel pak do Florencie v Itálii a asi po roce se vrátil do Francie, kde pracoval v pastoraci mezi Poláky a byl navštívit i zajatecké tábory Poláků (v Nord-Pas-de-Calais) ve Francii. Pomáhal chudým a navštěvoval nemocné. Po skončení války se v roce 1919 vrátil do rodné diecéze. Mimo jiné působil jako profesor a vicerektor v semináři v Łomżi i v učitelském ústavu a od září 1923 byl ředitelem Gymnázia. Nejprve Petra Skargiho a od září 1939 sv. Kazimíra v Sejny. V té době nacistické Německo napadlo Polsko. Gestapo Michaela zatklo 7. 4. 1940 a 13. 4. vyslýchalo ve vězení v Suwalkách. Přes Dzialdowo se 3. 5. dostal do koncentračního tábora v Sachsenhausenu v Německu.

Celkově je Michael charakterizován jako velmi inteligentní člověk s hlubokým vnitřním životem, který vynikal pokorou, tichostí a soucitem s druhými. Nehleděl na to, jakého je kdo z potřebných osob vyznání, ale o svůj příděl chleba se s láskou podělil i s Židy, což bylo v Sachsenhausenu hrdinským činem. Vztah k Židům ukázal již dříve v roce 1925, kdy jako promotor náboženského dialogu s Židy je nazval „starší bratři ve víře“.

Spoluvězně těšil a modlil se s nimi. Jeho smrt v koncentračním táboře byla označena za následek hladu a nemoci.

Blahořečený byl 13. 6. 1999 papežem Janem Pavlem II. společně s dalšími 107 polskými mučedníky.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Dominicus, abbas Exilien. (1073); Zephyrinus Pp. (217/218); Liberalis, m. Romæ (století neznámé); Philogonius (324); Ursicinus, eremita (asi 620); Vincentius Romano (1831); Michael Piaszczyński (1940)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.