Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Petr Friedhofen

Petrus Friedhofen

21. prosince, připomínka
Postavení:zakladatel Milosrdných bratří z Trevíru
Úmrtí:1860
Patron:Milosrdných bratří z Trevíru a kominíků

ŽIVOTOPIS

Narodil se 25. 2. 1819 ve Weitersburgu u Koblenz v Německu jako šestý ze sedmi dětí Petra a Anny M. roz. Klug. Asi po roce mu zemřel otec a v 9 letech zemřela i matka, která mu však stačila vštípit víru a duchovní hodnoty. Starost o menší děti prý připadla obci Vallendar, ale žily ve velké chudobě a nedostatečné péči. I za tvrdých podmínek si Petr uchoval mariánskou zbožnost. Ve 14 letech odešel do 50 km vzdáleného Ahrweiler, kde byl jeho starší bratr kominickým mistrem, aby se také vyučil tomuto řemeslu. Zde se zapojil mezi ctitele sv. Aloise Gonzaga (pam. 21. 6.) a s velkou aktivitou propagoval náboženské hodnoty mezi místní mládeží. Zvláště se jednalo o morálně čistý život. Ze založených kroužků při Petrově putování až po Westerwald vzniklo později sdružení sv. Aloise.

Po mistrovských kominických zkouškách v roce 1842 se usadil ve Vallendar, v blízkosti svého rodiště. V té době začal mít vážnější zdravotní problémy, které ho vedly k rozhodnutí stát se řeholníkem. V roce 1845 však své rozhodnutí změnil kvůli smrti svého staršího bratra, který zanechal 11 dětí. Vydal se do Ahrweiler, aby pomohl zajistit jeho rodinu. Věnoval se zde řemeslu i sdružení, jehož stanovy mu biskup v Trevíru schválil. Na členy sdružení měl však vysoké nároky a to se proto dostalo do krize. Po vnitřních bojích ve Weitersburgu vybudoval domek, který nazval klášterem zasvěceným Nejsvětější Matce. V dopise o. Liehsovi, který jeho záměry u o. biskupa podporoval, uvedl, že domek je určen pro tvrdý život řeholníků, který chce sám zahájit, aby druhé naplňoval odvahou a důvěrou. Věřil, že Pán je s ním a byl rozhodnut se v roce 1850 obléci do kajícího oděvu a ničím se nenechat odradit. Mělo se jednat o založení nového institutu milosrdných bratří. Z ordinariátu diecéze v Trevíru mu však doporučili jít na rok do kláštera alexiánů v Cáchách nebo Kolíně nad Rýnem či v Neuss, aby se blíže seznámil s činností nemocniční řehole. Navštívil proto zakladatelku Společnosti chudých služebnic Krista, Kateřinu Kasper z Dermbachu, která se za těžkých podmínek pustila do sociálně-charitativní činnosti. Tím se povzbudil v rozhodnutí uskutečnit svůj plán, ale zároveň se s pokorou podřídil požadavku ordinariátu. S Karlem Marchandem absolvoval školení a praxi v oboru ošetřování duševně nemocných u alexiánů v Cáchach i s praxí ve zdravotním středisku. Po návratu, když chtěli začít ještě s jedním bratrem, se ukázalo, že domek nevyhovuje ke společnému bydlení s pacienty, a přestěhovali se do Koblenz, kde jim se vším potřebným pomohl kněz Filip de Lorenzi. Vznikla tak Kongregace milosrdných bratří Matky Boží Pomocnice nazývaná jednoduše Milosrdní bratři z Trevíru. Kvůli onemocnění tuberkulózou mohl Petr Friedhofen řídit rozrůstající se dílo jen pomocí mnoha listů, které psal. Zemřel ve věku 41 let. Blahořečený byl 23. 6. 1985 Janem Pavleml II. v Římě.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Petrus Canisius, presb. et doctor Eccl. (1597); Michæas, propheta (7. s. př. Kr.); Donata, Paulina, Rogata, Dominanda, Serotina, Saturnina et Hilaria (století neznámé); Dominicus Spadafora (1521); Petrus Friedhofen (1860)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.