Světci k nám hovoří...


sv. Římští mučedníci

XXX martyres Romæ

22. prosince, připomínka
Úmrtí:století neznámé

ŽIVOTOPIS

Jedná se o 30 mučedníků, kteří v témže dni v Římě dosáhli mučednické koruny a byli v tomto městě pohřbeni na Via Labicana u Duas Lauros. Zde se nachází i kostel sv. Marcelína a Petra.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Francisca Xaveria Cabrini (1917); Chæremon et socii, ep. Nilopolitan. (250); Ischyrion, m. in Ægypto (asi 250); XXX martyres Romæ (století neznámé); martyres Rhaiti XLIII (asi s. IV.); Hungerus (866); Thomas Holland (1642)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.