Světci k nám hovoří...


sv. Torlak

Thorlacus

23. prosince, připomínka
Postavení:biskup CRSA
Úmrtí:1193

ŽIVOTOPIS

Narodil se v roce 1133 ve Fljotshilth v diecézi Skalholt na jihu Islandu. Již v 15 letech přijal jáhenské svěcení a v 18 letech se stal knězem. Potom byl poslán na další studie teologie do Paříže. Zde v letech 1153 až 1159 žil v augustiniánském klášteře mezi řádovými kanovníky a stal se jedním z nich. Následně byl ještě studovat v Lincolnu v Anglii, odkud se po dvou letech vrátil na Island. Nějakou dobu strávil v tehdejším Kirkjubaeru na jihovýchodě Islandu. Toto místo mu bylo velmi milé a asi roku 1168 zde založil augustiniánský klášter řádových kanovníků. Nějakou dobu v něm působil jako jejich představený.

V roce 1178 byl norským arcibiskupem Augustinem Erlendssonem vysvěcen za biskupa Skalholtu. V tomto postavení usiloval zvláště o morální formaci duchovních osob, které žily poněkud laxním životem. Vedle reformace kléru usiloval o nezávislost církve a vážnost manželského svazku.

Po patnácti letech na stolci v Skalholtu se biskup Torlak z více důvodů rozhodl vrátit do kláštera, který založil, k tomu však již nedošlo, protože zemřel.

Na Islandu byl jako světec uznáván již od roku 1198, ale oficiálně je jako svatý v římskokatolickém kalendáři až od 14. 1. 1984, kdy jej papež Jan Pavel II. prohlásil patronem Islandu.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes de Kęty (1473); Servulus, paralyticus (asi 590); Theodulus, Saturninus, Euporus, Gelasius, Eunicianus, Zoticus, Pontius, Agathopus, Basilides et Evaristus (250); Ivo, ep. Carnuten (1116); Hartmannus (1164); Thorlacus (1193); Ioannes Stone; Nicolaus Factor (1583); Maria Margarita d'Youville (1771); Antonius a Sancta Anna Galvão de França (1822); Paulus Meléndez Gonzalo (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.