Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Jan Stone

Ioannes Stone

23. prosince, připomínka
Postavení:kněz, mučedník OSA

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Anglie a stal se augustiniánským bratrem a knězem působícím v Canterbury. Jelikož odmítl uznat královu svrchovanost nad církví, byl 14. 12. 1538 zajat a po celý rok ve vězení přesvědčován, aby se králi Jindřichu VIII. podřídil a uznal ho hlavou církve. Ve vězení byl prý Jan Stone posilován mystickým zážitkem, při kterém slyšel hlas neuváděné bytosti, která ho oslovila jménem a povzbudila jeho odvahu i trpělivost, aby snesl muka kvůli setrvání v pravdě. Po roce byl před Vánocemi krutým způsobem popraven na Dane-John v Canterbury. Jeho kult v prosinci 1886 potvrdil papež Lev XIII. a 25. 10. 1970 byl kanonizován papežem Pavlem VI.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes de Kęty (1473); Servulus, paralyticus (asi 590); Theodulus, Saturninus, Euporus, Gelasius, Eunicianus, Zoticus, Pontius, Agathopus, Basilides et Evaristus (250); Ivo, ep. Carnuten (1116); Hartmannus (1164); Thorlacus (1193); Ioannes Stone; Nicolaus Factor (1583); Maria Margarita d'Youville (1771); Antonius a Sancta Anna Galvão de França (1822); Paulus Meléndez Gonzalo (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.