Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Marie Markéta d'Youville

Maria Margarita d'Youville

23. prosince, připomínka
Postavení:matka a zakladatelka kongregace Milosrdných sester
Úmrtí:1771

ŽIVOTOPIS

Narodila se 15. 10. 1701 ve Varennes u Montrealu v Kanadě jako prvorozená ze šesti dětí. Po sedmi letech jejich otec zemřel a Markéta pomáhala matce s mladšími sourozenci. Matka se znovu vdala. Markéta byla asi ve 12 letech dána na internátní školu k voršilkám v Québecu. V 17 letech přijala nabídku k sňatku od šlechtice Františka d'Youville a v dalším roce se za něj provdala. Manželský život jí však přinášel mnoho smutku. Čtyři ze šesti dětí jí zemřely v prvních letech života a manžel jí býval často nevěrný. Co za této situace udělala?

Odřekla se luxusnějšího společenského života a začala žít s hlubokou zbožností s obzvláštními projevy úcty k nebeskému Otci. Po desetiletém manželství její muž zemřel a zanechal dluhy, které musela Markéta splácet. Zároveň chtěla svým dvěma synům zajistit studie v semináři. V malém krámku její tchyně proto začala podnikat a na seminář jí něco přispívali i přátelé, aby se oba synové po dokončení teologie mohli stát kněžími, což se také zdařilo. Markéta se pak plně věnovala charitativní práci. V roce 1738 si pronajala starý dům pro službu nemocným.

Její syn, kněz Karel, ve svých „Pamětech“ o ní napsal: „I za nejhoršího počasí chodila každé ráno na mši sv. a vždy odpoledne chodila do kostela na adoraci. Často přistupovala ke svátostem. Po ovdovění považovala za povinnost i za čest navštěvovat chudé, nemocné i vězně. Aby je potěšila, odříkala se potřebných věci.“ Příbuzní jí vyčítali „náboženský fanatismus“ a snažili se ji přimět k jinému, „normálnímu“ stylu života, ale ona se místo toho ujala slepé Františky Auzonové a pečovala o ni. K podobné milosrdné činností se k ní připojily další dvě ženy, ale lidé se od této skupinky odvraceli a nakonec požár v roce 1747 zničil, co vybudovaly. Bůh je však v osamocení nenechal. Zájemkyň o dílo tzv. šedých sester (podle barvy hábitu připomínající jim pokoru) Markéty začalo přibývat a generální vikář Normant jim pod jejím vedením svěřil montrealskou velmi zanedbanou a zadluženou obecní nemocnici. Přestože ji šedé sestry povznesly a pomáhaly zde i ženám svedeným na špatnou cestu, Markéta musela čelit mnoha protivenstvím po celých šest let. Dekretem francouzského krále Ludvíka XV. pak byla ustanovena ředitelkou nemocnice. Kongregace Montrealských sester křesťanské lásky (Milosrdných sester) byla 15. 6. 1755 kanonicky uznána quebeckým biskupem. Markéta zemřela 23. 12.1771 ve věku 70 let.

Papež Pius XII. ji blahořečil 3. 5. 1959 a Jan Pavel II. ji 9. 12. 1990 kanonizoval.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes de Kęty (1473); Servulus, paralyticus (asi 590); Theodulus, Saturninus, Euporus, Gelasius, Eunicianus, Zoticus, Pontius, Agathopus, Basilides et Evaristus (250); Ivo, ep. Carnuten (1116); Hartmannus (1164); Thorlacus (1193); Ioannes Stone; Nicolaus Factor (1583); Maria Margarita d'Youville (1771); Antonius a Sancta Anna Galvão de França (1822); Paulus Meléndez Gonzalo (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.