Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Antonín Galvao de França

Antonius a Sancta Anna Galvão de França

23. prosince, připomínka
Postavení:kněz, zakladatel SND
Úmrtí:1822

ŽIVOTOPIS

Narodil se v roce 1739 v Guaratinqueta, ležícím asi 260 km západně od Rio de Janeiro v Brazilii. Měl deset sourozenců v dosti bohaté rodině obchodníka, který byl údajně františkánským i karmelitánským terciářem. Antonín vyrůstal v prostředí hluboké víry a v roce 1752 nastoupil se svým bratrem do školy jezuitského semináře v Belém. Zde během čtyř let zatoužil stát se řeholníkem a vybral si větev františkánského řádu reformovanou sv. Petrem z Alcantary (pam. 11. 9., OFM Disc.). K těmto bosým bratrům vstoupil v Taubaté, poblíž svého rodiště. Noviciát začal 15. 4. 1760 v klášteře sv. Bonaventury v Macacu, 100 km SV od Rio de Janeiro. S řeholním jménem Antonín od sv. Anny tam složil i věčné sliby a 11. 7. 1762 přijal kněžské svěcení. Na další filozofická a teologická studia byl poslán do kláštera v Sao Paulo, kde se 9. 11. 1766 zavazujícím způsobem cele odevzdal do ochrany Panny Marie. Po skončení studia začal pastorační práci a působil jako velmi dobrý kazatel, zpovědník, duchovní rádce i vrátný. Rady uděloval s výraznou pokorou, pomáhal lidem s řešením jejich problémů a na požádání docházel i na odlehlá místa.

V roce 1769 se stal zpovědníkem v exercičním domě "Recolhimento" a zde potkal sestru Helenu Marii del Espiritu Santo, kterou Ježíš údajně v mystickém zážitku vyzval k založení nové řeholní komunity. O. Antonín Galvao se zabýval jejími sděleními a uznal jejich nadpřirozený charakter. S jeho pomocí byl 2. 2. 1774 otevřen nový dům, někde uváděný s názvem Recolhimento de Nuestra Senora de la Concepción de la Divina Providencia, ale řeholní společenství bylo údajně nazváno Společnost naší Paní Boží Prozřetelnosti (SND - Sorores nostrae Dominae). Sestra Helena Marie po roce náhle zemřela a na otce Antonína, který dal této komunitě pravidla, připadla odpovědnost nejen za duchovní vedení dívek, ale i za rozvoj díla. Tato společnost (SND) byla později, v roce 1929, včleněna do Kongregace Neposkvrněného Početí (- sestry františkánky koncepcionistky).

V roce 1781 byl otec Antonín ustanoven jako novicmistr v klášteře v Macacu. Od roku 1798 byl kvadriánem kláštera sv. Františka v Sao Paulo. Přitom se podílel na vybudování mateřince sester i s kostelem, který byl vysvěcen 15. 8. 1802. Na přání biskupa v roce 1811 založil další exerciční domy sv. Kláry v Sorocaba. Po necelém roce se vrátil zpět do Sao Paulo. Konec života strávil v exerciční domě, který vybudoval, a zde ve věku 80 let zemřel.

Blahořečený byl 25. 10. papežem Janem Pavlem II.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes de Kęty (1473); Servulus, paralyticus (asi 590); Theodulus, Saturninus, Euporus, Gelasius, Eunicianus, Zoticus, Pontius, Agathopus, Basilides et Evaristus (250); Ivo, ep. Carnuten (1116); Hartmannus (1164); Thorlacus (1193); Ioannes Stone; Nicolaus Factor (1583); Maria Margarita d'Youville (1771); Antonius a Sancta Anna Galvão de França (1822); Paulus Meléndez Gonzalo (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.