Světci k nám hovoří...


sv. Irmina

Irmina

24. prosince, připomínka
Postavení:abatyše OSB
Úmrtí:asi 710
Atributy:model kostela či kláštera, oblek knížecí nebo hábit benediktinek, svitek listiny, někdy almužna – rozdávání, dva andělé, Dítě Ježíš

ŽIVOTOPIS

Někde bývá také uváděna jménem Hermína nebo Irma. Traduje se, že se narodila v Trevíru jako dcera Dagoberta II., krále Austrasie (území dnešní východní Francie a západního Německa) a anglosaské princezny Matyldy. Jedna z legend hovoří o tom, že v 15 letech byla zasnoubena hraběti Hermanovi, který hned po svatbě přišel o život při napadení sokem zamilovaným do Irminy. Ta se pak rozhodla vstoupit do kláštera benediktinek v Oerenu patřícímu k Trevíru. Podle některých údajů ho založila ona nebo její otec. Jinde je jako zakladatel uváděn biskup Modoald, první abatyše Modesta (pam. 4. 11.), a až po ní se stala abatyší Irmina, dobu neznáme. Ona také přispěla ke vzniku kláštera v Echternachu (vých. Lucembursko), který ze svého majetku (údajně než se stala abatyší, ale podle legendy až později) v roce 697 nebo 698 předala biskupu Wilibrordovi (pam. 7. 11.). Ten je uváděn jako jeho další zakladatel.

Přímluvné modlitby Wilibrordovy pomohly benediktinkám Irminy za nebezpečné epidemie. Podle legendy byly sužovány vysokými horečkami a nic nepomáhalo. Irmina se soustavně modlila a rozdávala almužny. Nakonec se obrátila na Wilibrorda, který prý dal nemocným sestrám napít posvěcené vody, načež došlo k jejich uzdravení.

Irmina zemřela 24. 12., kolem roku 709.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Commemorátio ómnium sanctórum avórum Iesu Christi; Delphinus (před rokem 404); Tarsilla (před rokem 593); Irmina (asi 710); Bartholomæus Maria Dal Monte (1778); Paula Elisabeth (Constantia); Cerioli (1865)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský




Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.