Světci k nám hovoří...


sv. Evžénie

Eugenia, m. Romæ

25. prosince, připomínka
Postavení:mučednice
Úmrtí:s. III./IV.

ŽIVOTOPIS

Jak nám říká Římské martyrologium, jedná se o mučednici pohřbenou na hřbitově Aproniano na Via Latina. O jejím údajném životě se vyskytuje více legendárních vyprávění. Některá jsou spojována se sv. Protusem a Hyacintem připomínanými 11. 9. Obsáhlá akta pojednávající o Evžénii se podobají melodramatickým dobrodružným románům, ale jako biografie jsou považována za bezcenná. Mnohým informacím chybí dobové zařazení. Nevíme, kdy zemřela, ale podle udávané mystické předpovědi to bylo v den oslavy Narození Páně. Jejímu stětí mělo předcházet mučení, při kterém se prý nepodařilo ji usmrtit. Její nejstarší vyobrazení i s mečem se údajně nachází v arcibiskupské kapli v Ravenně na mozaice z 5. století.

Její svátek se v minulosti slavil 8. 1., od reformy Pia X. 7. 2. a od martyrologia vydaného r. 2001 je stanoven na 25. 12.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Sollémnitas Natívitas Dómini nostri Iesu Christi; Anastasia (s. III./IV.); Eugenia, m. Romæ (s. III./IV.); Iovinus et Basileus (s. III./IV.); Petrus Venerabilis (1156); Bentivolius de Bonis (1232); Petrus Nolascus (1258); Michael Nakashima (1628); Antonia Maria Verna (1838); Maria ab Apostolis (Maria Teresia)Wüllenweber (1907); Albertus (Adamus) Chmielowski (1916); Fracasso Theodora /Elie a Sancto Clemensia/ Fracasso (1927)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.