Světci k nám hovoří...


blah. Bentivol de Bonis

Bentivolius de Bonis

25. prosince, připomínka
Postavení:kněz OFM
Úmrtí:1232

ŽIVOTOPIS

Narodil v roce 1188 v San Severino Marche v Itálii. Později, když vyslechl několik kázání františkána Pavla ze Spoleta, se rozhodl pro evangelní ideály. Odešel do Assisi za Františkem požádat ho o přijetí do řádu malých bratří. Stal se knězem, neúnavným kazatelem a zpovědníkem. Byl označen za vzor pokory, poslušnosti a lásky. Cítil s chudými a vnímal v nich obraz Krista. Měl charisma zázraků, uvádí se i levitace, při níž se také objevilo světlo. Žil asketicky a věnoval se péči o nemocné i tehdy, když se jednalo o malomocenství.

V roce 1232 se vrátil do rodiště v San Severino Marche a zde o Vánocích ve 44 letech zemřel.

Jeho kult schválil papež Pius IX. 30. 9. 1852.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Sollémnitas Natívitas Dómini nostri Iesu Christi; Anastasia (s. III./IV.); Eugenia, m. Romæ (s. III./IV.); Iovinus et Basileus (s. III./IV.); Petrus Venerabilis (1156); Bentivolius de Bonis (1232); Petrus Nolascus (1258); Michael Nakashima (1628); Antonia Maria Verna (1838); Maria ab Apostolis (Maria Teresia)Wüllenweber (1907); Albertus (Adamus) Chmielowski (1916); Fracasso Theodora /Elie a Sancto Clemensia/ Fracasso (1927)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.