Světci k nám hovoří...


blah. Michael Nakashima

Michael Nakashima

25. prosince, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:1628

ŽIVOTOPIS

Narodil se v roce 1583 v Machiai v Japonsku. V 11 letech konvertoval ke křesťanství a život víry žil velmi důsledně. V roce 1614, když se rozběhlo velké pronásledování křesťanů, přestěhoval se do Nagasaki. Po dobu více jak dvanácti let ve svém bydlišti ukrýval misionáře. Tím prvním byl o. Jan Křtitel Baeza a po něm páter Marcel di Borges, který ho v roce 1627 přijal do Tovaryšstva Ježíšova. Dne 3. 9. 1628 měl na guvernérův příkaz přispět dřevem k upálení křesťanů 8. 9. Jelikož neuposlechl a přihlásil se tak k víře, byl mu zabaven všechen majetek a s celou rodinou byl uvězněn v Shimabary. Zde na něm byly zkoušeny mnohé velmi drsné způsoby, které ho měly přinutit ke zřeknutí se víry. Vedle bití byl nahý vystavován za velmi nepříznivého počasí a opakovaně podrobován mučením vodou, zvaném vodní tortura. On však prý opakoval, že zapření víry z něj žádným způsobem nedostanou. Když nepomáhalo nelidské mučení ani přemlouvání sliby, byl se dvěma dalšími křesťany dopraven ke kráteru hory Ungen a ponořován do tamní vroucí sirnaté vody. Po dvou dnech jeho tělo podlehlo mukám a rozsekané bylo do této vody vhozeno.

Papežem Piem IX. byl 7. 5. 1867 blahořečen.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Sollémnitas Natívitas Dómini nostri Iesu Christi; Anastasia (s. III./IV.); Eugenia, m. Romæ (s. III./IV.); Iovinus et Basileus (s. III./IV.); Petrus Venerabilis (1156); Bentivolius de Bonis (1232); Petrus Nolascus (1258); Michael Nakashima (1628); Antonia Maria Verna (1838); Maria ab Apostolis (Maria Teresia)Wüllenweber (1907); Albertus (Adamus) Chmielowski (1916); Fracasso Theodora /Elie a Sancto Clemensia/ Fracasso (1927)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.