Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Antonie Marie Verna

Antonia Maria Verna

25. prosince, připomínka
Postavení:zakladatelka Kongregace milosrdných sester Neposkvrněného početí
Úmrtí:1838

ŽIVOTOPIS

Narodila se 12. 6. 1773 v Pasquaro v okrese Rivarolo Canavese v provincii Turín v Itálii do chudé rolnické rodiny. Rodiče, Guglielmo Verna a Domenica M. roz. Vacheri, měli se dvěma dětmi pouze jednu nevelkou místnost. V obci se Antonie stala farní katechetkou. Později v nedalekém San Giorgio Canavese začala navštěvovat vzdělávací institut. Uvádí se její úcta k sv. Josefovi, kterého si zvolila za patrona. Když jí bylo 15 let, rodiče pro ni začali hledat vhodného ženicha. Ona se však rozhodla patřit pouze Kristu. Přestěhovala se proto do Rivarolo Canavese. Doplnila si vzdělání a s malou skupinou žen asi v roce 1806 začala se základním vzděláváním dětí, výukou náboženství a také s domácí péčí o nemocné. Jako institut se nazývaly „Dcery lásky od Neposkvrněného početí“. V roce 1819 otevřely svůj první dům. Pro svoji činnost obdržely světský souhlas panovníka 7. 3. 1828 a 10. 6. téhož roku dostaly i biskupské schválení. Byly základem Kongregace milosrdných sester Neposkvrněného početí Ivrea. Další církevní schválení dostaly sestry v roce 1835. Antonie Marie Verna zemřela na 1. vánoční svátek v Pasquaro di Rivarolo Canavese ve věku 65 let. Byla pohřbena v suterénu kostela. Dekret o jejích hrdinských ctnostech papež Benedikt XVI. podepsal 19. 12. 2009 a zázrak na její přímluvu potvrdil 14. 1. 2011. Její blahořečení se pak konalo 2. 10. 2011.

Sestry kongregace, kterou založila, jsou aktivní v bazilice Zvěstování v Nazaretě a během let se rozšířily do 11 zemí. Jsou v Evropě, v Asii, v Africe a Americe zapojené do vzdělávacího apoštolátu na školách a ve farnostech.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Sollémnitas Natívitas Dómini nostri Iesu Christi; Anastasia (s. III./IV.); Eugenia, m. Romæ (s. III./IV.); Iovinus et Basileus (s. III./IV.); Petrus Venerabilis (1156); Bentivolius de Bonis (1232); Petrus Nolascus (1258); Michael Nakashima (1628); Antonia Maria Verna (1838); Maria ab Apostolis (Maria Teresia)Wüllenweber (1907); Albertus (Adamus) Chmielowski (1916); Fracasso Theodora /Elie a Sancto Clemensia/ Fracasso (1927)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.