Světci k nám hovoří...


blah. Marie od apoštolů, Terezie M. von Wüllenweber

Maria ab Apostolis (Maria Teresia)Wüllenweber

25. prosince, připomínka
Postavení:řeholnice, spoluzakladatelka salvatoriánek
Úmrtí:1907

ŽIVOTOPIS

Narodila se 19. 2. 1833 v německém Gladbachu na hradě Myllendonk poblíž Mönchengladbach. Byla první z pěti dcer barona Theodora von Wüllenwebe. Od 15 let její zájmy směřovaly více k duchovnímu povolání, zatímco otec s ní měl odlišné plány, protože v ní chtěl vidět dědičku rodinného majetku. Terezie měla v mládí ráda poezii, hudbu, pěkně kreslila, zdokonalovala své vzdělání a měla zájem i o italštinu. Ráda také četla Písmo svaté, zvláště ji přitahovaly části evangelia, které se týkaly žen, jejich spolupráce s Kristem a apoštolátu. Ve 20 letech a potom ještě o 4 roky později se s matkou a některými ze sester účastnila jezuitských misijních kázání. Často pak opakovala slova „Vše pro Boha a pro spásu duší“, což považovala za nejdůležitější náplň života při každé činnosti.

Ve 24 letech se rozhodla vstoupit do kláštera Nejsvětějšího Srdce v Blumenthal u Cách. Souhlasila pouze matka, otec byl proti. Dalším místem jejího života byl Institut sester věčné adorace. Uvádí se, že prosila o přijetí ve více řádových společnostech. Při svém hledání trpělivě a s důvěrou v Boha snášela své zklamání jako zkoušky od něj. V roce 1872 se Terezie setkala s farářem z Neuwerk u Mönchengladbachu, kde pak nějakou dobu žila a farář byl jejím dobrým duchovním rádcem. O 10 let později se setkala s Janem Křtitelem Jordánem (řeholním jménem František Maria od Kříže), který půl roku před tím založil Společnost Božského Spasitele. Terezie zjistila, že mají společné zájmy. Oba chtěli Bohu a lidem sloužit stejně. Ke společnosti zvané též salvatoriáni chtěl otec Jordán (pam. 8. 9.) také ženskou větev. Připravoval její založení s Petrou Streitel, ale posupně došlo mezi nimi k neslučitelnosti názorů, na kterých počínající dílo muselo skončit. Jordán chtěl vedle základních tří slibů, aby se jednalo jen o připravenost k různé službě. Činnost se týkala hlásání a svědectví o jediném pravém Bohu a Ježíši, kterého poslal pro naši spásu, o pomoc v jeho poznávání. Zároveň šlo o boj proti nemocem, chudobě a všem druhům útisku. Starostlivá péče se měla týkat chudých, nemocných, zvláště žen a dětí, emigrantů a obětí při obchodování s lidmi.

V roce 1888 otec Jordán i Františka odjeli do Tivoli u Říma a zde 8. 12. založili Společnost sester Božského Spasitele (salvatoriánky). Františka přijala řeholní jméno Marie od apoštolů jako náznak na původní myšlenku apoštolátu. Byla první představenou nové komunity sester a zemřela v Římě na Štědrý den, ve věku 74 let.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Sollémnitas Natívitas Dómini nostri Iesu Christi; Anastasia (s. III./IV.); Eugenia, m. Romæ (s. III./IV.); Iovinus et Basileus (s. III./IV.); Petrus Venerabilis (1156); Bentivolius de Bonis (1232); Petrus Nolascus (1258); Michael Nakashima (1628); Antonia Maria Verna (1838); Maria ab Apostolis (Maria Teresia)Wüllenweber (1907); Albertus (Adamus) Chmielowski (1916); Fracasso Theodora /Elie a Sancto Clemensia/ Fracasso (1927)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.