Světci k nám hovoří...


sv. Zeno

Zeno, ep. Maiumitan

26. prosince, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:po roce 400

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Palestiny, je zmiňována jeho duchovní formace v jednom klášteře, kde se naučil tkalcovskému řemeslu. Martyrologium připomíná, že je bratrancem třech mučedníků: Eusebia, Nestabuse a Zena (pam. 21. 9.), umučených v roce 362. Dnes připomínaný Zeno se stal biskupem ve městě Maiumas (dnešním El Mineh) v palestinské Gaze. Ani v tomto úřadě si jako tkadlec nepřestal vydělávat na živobytí a pomáhat chudým. Vybudoval prý také chrám zasvěcený zmíněné trojici mučedníků.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Stephanus, protomartyr (I.s.); Dionysius, Pp (268); Zeno, ep. Maiumitan (po roce 400); Zosimus, Pp (418); Euthymius, ep. Sardian (824); Vincenti a Maria López Vicuña (1890); Agnes Phila, Lucia Khambang, Agatha Phutta, Cæcilia Butsi, Bibiana Hampai et Maria Phon (1940); Secundus Ioannes Pollo (1941)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.