Světci k nám hovoří...


sv. Modest

Modestus, ep. Trevírem

24. února, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:480

ŽIVOTOPIS

Martyrologium uvádí pouze to, že byl biskupem v Trevíru v Galii Belgické. Podrobnější zprávy se k nám o dnešním světci nedostaly.

POZNÁMKA

Dnešního dne býval u nás připomínán sv. Modest, který dle legendy byl manželem sv. Krescencie a společně byli vychovateli sv. Víta. S ním byli mučeni a vězněni za císaře Diokleciána. Jde však o velmi staré záznamy, jejichž věrohodnost není dostatečně doložena, a proto tento manželský pár není v martyrologiu.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Modestus, ep. Trevírem (480); Petrus Palatinus (303); , Evetius (303); Ethelbertus (616); Evetius (303); Constantius Servoli de Fabriano (1481); Marcus de Marconi (1510); Iosepha Naval Girbés (1893)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.