Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Sekund Jan Pollo

Secundus Ioannes Pollo

26. prosince, připomínka
Postavení:kněz
Úmrtí:1941

ŽIVOTOPIS

Narodil se 2. 1. 1908 v Caresanablot v provincii Vercelli v Itálii. V Olcenego navštěvoval základní školu a rád ministroval. V roce 1919 vstoupil do tzv. nižšího diecézního semináře ve Vercelli, kde potom maturoval. Ve 14 letech si poznačil do deníku: „Patřím zcela Bohu. Jeho slávě a službě musí můj život být s radostí zasvěcen.“ Na arcibiskupovo doporučení pak studoval v Římě, odtud přešel na universitu Gregorianum, kde dokončil teologii. Kněžské svěcení přijal 15. 8. 1931 v Sostegno. Působil pak jako učitel, spirituál a díky svému vzdělání přednášel i filozofii a teologii. Pracoval také se členy různých náboženských společností starajících se o nejpotřebnější. Stal se charismatickým zpovědníkem a organizátorem mnohých duchovních činností a setkání.

V červnu 1940 byl za války vedené Mussolinim povolán do armády, kde byl v hodnosti poručíka kurátorem batalionu alpských střelců. Svým vojákům byl přítelem a snažil se zachraňovat jejich duše i zmírňovat utrpení. V prosinci 1941 byl jeho batalión poslán do Černé hory, aby tam posílil italské jednotky. Partyzánské oddíly pod vedením Broze Tita, při útoku v oblasti Dragali v den slavnosti narození Božího Syna smrtelně postřelily Sekunda Polla, když spěchal pomoci raněnému příteli. Jeho poslední slova k vojákům byla sdělením: „Odcházím k Bohu, který je tak dobrý!“

Papež Jan Pavel II. 23. 5. 1998 při blahořečení Sekunda Polla řekl, že tento muž „dokázal dosáhnout vrcholu svatosti díky trvalému zakotvení v Bohu modlitbou i upřímným připoutáním se k nebeské matce Marii.“ Zdůraznil také, že tento blahoslavený „připomíná všem, že svatost (k níž je všechen Boží lid povolán) je spojení s Bohem, věrnost evangeliu a láska k bratřím.“

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Stephanus, protomartyr (I.s.); Dionysius, Pp (268); Zeno, ep. Maiumitan (po roce 400); Zosimus, Pp (418); Euthymius, ep. Sardian (824); Vincenti a Maria López Vicuña (1890); Agnes Phila, Lucia Khambang, Agatha Phutta, Cæcilia Butsi, Bibiana Hampai et Maria Phon (1940); Secundus Ioannes Pollo (1941)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.