Světci k nám hovoří...


sv. Evecius

, Evetius

24. února, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:303

ŽIVOTOPIS

V Nikomedii v Bitýnii, byl krutými způsoby umučen za císaře Diokleciána. Důvod byl jediný: jak spatřil na fóru vyhlášky proti ctitelům Boha, v zápalu víry a bez ohledu na lid je roztrhal a ničil knihu nespravedlivých zákonů.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Iosepha Naval Girbés* (1893); Modestus, ep. Trevírem (480); , Evetius (303); Ethelbertus (616); Evetius (303); Constantius Servoli de Fabriano (1481); Petrus Palatinus (303); Marcus de Marconi (1510)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.